A me pIotesohen deshirat nese e beje kete lutje?


Pyetje: Kam degjuar se kush e lexon kete salavat qe do ta permend me poshte 4444 here per ndonje deshire se i plotesohet apo kush e lexon kete salavat co dite nga 10 her, dy muaj, do ti hapen dyert e te mirave. A eshte e verte?

“Allahume sali salaten kamiileten ve selim selamen tammen ala sejdina Muhammedinn ledhi tanhal-lu bihi ukaadu ve ten ferixhu bihil kurrabu ve tukda bi hik havaixhu vetunali bihir regaibu ve husnul havatim ve juteksal gammamu bi vexh hihil keremi ve ala alihi se sahbihi fi kullii lemhati nefesin biadedi kuli maalumin lek. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Pergjigje: i falenderuar qofte Allahu,paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi te derguarin meshire per potet dhe pastaj: Kjo forme e salavatit quhet Salat tefrixhije dhe nuk ka baze ne ndonje hadidthe te sakte. Ne kete kerkim i ndermjetsimit ta palejuar me te derguarin pas vdekjes se tij. tevesuli i lejjuar shte me veprat e mira qe i bejme dhe me emrat dhe cilesite e Allahut.

Forma me epelqyer e salavatit qe Muhammedi pejgamberi jon i dashur , ua ka mesuar shkeve te tije” Allahumme sali ala Muhammedin ue ala Ali Muhammedin inneke Hamidun Mexhid. Allahumme barik ala Muhammedin ue ala Ali Muhammedin inneke hamidun Mexhid”. Buhariu dhe Muslimi/ Pasi kjo forme ka qene e mjaftueshme per gjenerata me te dalluuara ne nuk kemi rrugeme te mir dhe tradit me te dobishme se sunneti i Muhammedit slallahu alejhiue selem. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU NE HAPSIREN ME POSHT3

Be the first to comment on "A me pIotesohen deshirat nese e beje kete lutje?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*