Edi Rama këshillon Albin Kurtin: Duhesh ta heqësh Kokëfortësin dhe Cinizmin poIitik


Edi Rama thote se Al bin Kvrti me te vertet eshte nje poIitikan i jasht zakonshem dhe ka nje Viziion per cesh tjet e me dha dhe i kupt on shume mire, mir epo ai duhet te ndry shoj nga parimet sepse asgje nuk mund te ar rijsh me gjera a pso lute qe i sheh vetem ai pers onalisht por d uhet te kete h apsira qe gjerat duhet te shikuar ne spekter me te gj ere pra ndaj duhet te heq eesh Koke For tes in dhe ClNl ZMIN POIitik.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Be the first to comment on "Edi Rama këshillon Albin Kurtin: Duhesh ta heqësh Kokëfortësin dhe Cinizmin poIitik"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*