Sapo u bë pjesë e “Për’Puthen”, Ledianës i ndodh e papritura


Në edi cio nin e mbrëms hëm “Për puthen” iu shtua edhe një pro tag oniste e re. Ledjana Prenga ishte një vajzë nga Tirana e cila u bë pjesë e pro gramit. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Menjëherë pas hyr jes së saj në “Për puthen”, përv eçse iu shtua numri i ndjek ësve në Inst agram ajo me disa post ime zbuloi se i ka nd odhur ajo që asp ak nuk e ka pritur. Ledjanës i janë hapur llo gari të shumta në rr jete so ciale me emrin dhe mbiemrin e saj. Të gjitha ato i ka pos tuar në sto ry të saj po ashtu konku rrentja tha se dikush ka hapur edhe l logari në emër të saj të cilën tregoj se nuk është llog aria pers onale. Hap foton e me poshtme dhe per 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive

Be the first to comment on "Sapo u bë pjesë e “Për’Puthen”, Ledianës i ndodh e papritura"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*