Vajzat krishtere nga Shqipëria, më parë martohemi me serbët se sa me kosovarët


Shqiptaret nuk po heqin dorë nga ma rtesa me serbet. Madje kohëve të fundit martesat po vazhdojnë m as i visht. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Disa nga serbët janë kun dër këtyre mar tesave. Këtë e kanë vërtetuar disa komentues./Telegrafit serb të cilët kanë thënë se këto m artesa janë të ga buara.Mirëpo ka të tillë që mendojnë ndryshe duke thënë se gra të shqiptare janë “vetsakrifikuese”. I respektojnë burrat dhe familja për to është e she njtë.Gazeta në fjalë ka ra portuar se në shumicën h3r gratë shqiptare bl lhen edhe me para. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Be the first to comment on "Vajzat krishtere nga Shqipëria, më parë martohemi me serbët se sa me kosovarët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*